skip to Main Content

Christa Kruger ontwikkelde sedert 2001 een toenemende passie voor het schilderen. In haar werk is in de loop der jaren een verschuiving te zien van figuratief naar abstract.

Het schilderen is voor haar vooral een kwestie van het laten ‘ontstaan’ van een schilderij terwijl zij daaraan bezig is. Het werk groeit als het ware terwijl zij schildert. Daarbij is haar intuïtie de belangrijkste richtinggever.

Wie op zoek gaat naar concrete herkenningspunten, zal die in het huidige werk van Christa niet snel aantreffen. Haar schilderijen verwijzen niet naar specifieke plekken, gebeurtenissen, of afbeeldingen, maar reflecteren de waarnemingen en gevoelens uit haar eigen leven en belevingswereld.

Christa hoopt met deze expositie uw eigen fantasie en beleving te stimuleren en u te kunnen meenemen in haar abstracte schilderijen, waarin poëtische en kleurige impressies de toon zetten.

Onlangs verscheen het boek “Ontmoeting”. Naast een overzicht van Christa’s schilderijen bevat het boek gedichten van de Koerdisch-Perzische schrijver en dichter Azar Tishe.

Het boek geeft een inkijkje in de prachtige poëzie en de kleurrijke impressies van beide kunstenaars, die elkaar wederzijds inspireren.
Het ligt tijdens de expositie ter inzage / te koop.

Back To Top