skip to Main Content

Veldhoven Interieurs
Disclaimer

Eigenaar, gebruik, gebruiker, content

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze gehele website www.veldhoveninterieurs.nl (www.veld-int.nl). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Veldhoven Interieurs
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Veldhoven Interieurs niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Typefouten zijn en blijven voorbehouden. Aan publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Veldhoven Interieurs garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Veldhoven Interieurs wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Veldhoven Interieurs links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Veldhoven Interieurs worden aanbevolen. Veldhoven Interieurs aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Veldhoven Interieurs niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.veldhoveninterieurs.nl worden door de directie vooraf getoetst.

Veldhoven Interieurs behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met
betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Veldhoven Interieurs of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Veldhoven Interieurs behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Bovenstaande disclaimer zou de schijn kunnen wekken van onverschilligheid. Niets is minder
waar. Mocht de gebruiker klachten, opmerkingen hebben dan wel content signaleren die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, ziet Veldhoven Interieurs graag dat deze wordt gemeld aan verkoop@veld-int.nl.

Back To Top